poniedziałek, 12 grudnia 2016

Schema registry and topic with multiple message types

As a continuation of my friend’s great post about schema evolution, I would like to focus now on combining schema evolution (via Schema Registry) for a topic with multiple message types. We know that currently, Schema Registry doesn’t support multiple schemas. Ok, maybe I’m not precise, it supports multiple schemas, but without any backward/forward compatibility checks. This is useless because I would like to manage schema compatibility for particular messages.

Fortunately, Apache Avro provides something called unions. If you don’t fully understand the documentation from the link, don’t worry - it will be clear if you see some basic example. Let’s say we want to produce Email, Sms and PushNotification message for a single topic. Now we need to wrap those message in a single message e.g. MessageToSend.
public class MessageToSend {
  String type;
  String correlationId;
  Object payload;
}

środa, 6 lipca 2016

Cassandra on SSD

This year’s Confitura was my first Confitura ever and my first conference in the role of a speaker. The conference was really great, congratulations to the organizers! My presentation was… OK, I suppose. I should’ve listened to my colleagues and:
  • never go with a live demo,
  • don’t use Linux on presentation (it is like asking for problems).
And there were, but now I know that keeping a cool head in such situations is more important than the OS. Anyway, it will be better next time. At least I’m not a virgin in that area anymore ;)

środa, 6 stycznia 2016

Zdalna czy niezdal(t)na?

Na temat pracy zdalnej narosło już tyle mitów i stereotypów, że nie ma sensu ich wszystkich odkręcać. W zasadzie nie powinienem pisać mitów, ponieważ cześć z nich ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, którą znam z relacji, choćby swoich znajomych. Mity tworzą się wtedy, gdy ktoś przy piwie po raz kolejny opowiada jak to jego kolega kolegi kolegi czekał 1,5 miesiące na dostępy do VPN'a, a drugi kompletnie zdziczał pracując w domu, więc praca zdalna jest bez sensu i na pewno nie dla mnie. Wiadomo, że opowieści nacechowane negatywnie, są o wiele bardziej ciekawsze i lotne (patrz współczesna sieczka generowana przez większość mediów), więc są często powielane i generalizowane. A diabeł tkwi w szczegółach, a konkretnie w kontekście, o czym kto jak kto, ale ludzie z IT powinni wiedzieć.