piątek, 16 maja 2014

Spring MVC i komunikaty walidacji JSR-303

Człowiek potrzebował zrobić trywialną rzecz, komunikaty o błędach walidacji JSR 303 trzymać w tym samym MessageSource, co inne propertiesy aplikacji, oraz korzystać ze springowego DefaultMessageCodesResolver. A skończyło się jak zwykle na deep-debugging...

Może od razu przykład. Dla klasy:
public class Dorosly {
 @Range(min = 18, max = 100)
 private Integer wiek;
}
Definicja komunikatu może wyglądać tak:
org.hibernate.validator.constraints.Range.message = pole musi byc z przedzialu {min} - {max}